Jóga

PODZIMNÍ KURZ 

3.9. – 26.11. 2024

2.600,-

13 lekcí + 3 náhrady, které si můžete vybrat v ostatních kurzech

 kurzy budou probíhat v KD Kamenice

 

JEMNÁ PROTAHOVACÍ JÓGA

úterý 19:00  – 20:00 

 

Zasej myšlenku a sklidíš čin, zasej čin a sklidíš zvyk, zasej zvyk a sklidíš charakter, zasej charakter a sklidíš osud.

(indický filosof Svámi Šivannda)

Doporučené zásady, které nás dovedou k vnitřnímu klidu:

ČISOTA těla, mysli, slov, myšlenek, jednání a citů. Jde o čistotu těla i duše. Je třeba zbavit se negativních myšlenek, emocí a předsudků.

SPOKOJENOST pokud je člověk spokojený, je vyrovnaný a bez negativních myšlenek, proto je třeba na vnitřní harmonii pracovat.

ZMĚNA ZPŮSOBU ŽIVOTA jednání, myšlení a stravování. Život bez nářků a stížností, reálný odhad toho, co můžu změnit a co je třeba přijmout s čím se smířit. Udržet si klidnou mysl a nadhled bez nepokoje, který je příčinou strachu, zlosti a egoismu.

SEBEKÁZEŇ, SEBEOVLÁDÁNÍ, DISCIPLÍNA A VYTRVALOST omezení se na základě svého poznání, výchova sama sebe řízená uvědomělou myslí. Vyvarování se lenosti a pohodlnosti. Naučit se přijmout skutečnosti a být pánem sám nad sebou.

SEBEPOZNÁNÍ zajímáme se o všechno a o sobě nevíme nic. Životními výzvami poznávej sám sebe. Poznání přináší sebezdokonalování, sebevýchovu, člověk si uvědomuje důvody svého chování, prameny svých nedostatků a chyb. Jen tak se zbaví mnoha trápení a bolestí.

UCTÍVÁNÍ A POKORA jedná se o určitou pokoru tam nahoru, uctívání svého vlastního boha, respektování toho, co nás převyšuje. Jít stále vpřed, nežít život nadarmo = přežívat, učit se bezpodmínečné lásce = čistě milovat lidi a přírodu.

Začnete tyto zásady aplikovat, zjistíte ohromný osvobozující účinek. Zkuste pomalu realizovat v běžném životě v každodenních situacích. Poznejte, jaký vám přináší užitek jejich dodržování.

Jsou to morální principy dokonale použitelné v praxi.